Autori, uključite se u borbu za svoja prava!

Na području EU trenutno traju rasprave oko razvoja jedinstvenog e-tržišta i s tim u svezi „modernizacije“ autorskog prava, a trenutne prilike zahtijevaju i izravni angažman samih autora. Naime, posljednjih nešto više od godinu dana društva autora i skadatelja uložila su mnogo napora da se u toj raspravi, u kojoj su vrlo glasni i oni koji zastupaju komercijalne interese IT kompanija i servisa, čuje i glas autora te su kroz nezavisna istraživanja i argumente pokazala važnost autorskog prava za razvoj gospodarstva i dokazala da autorsko pravo nije kočnica takvog razvoja već štoviše njegov pokretač.

Naime, provedena istraživanja dokazuju da je upravo kreativni sadržaj (glazba, filmovi, slike i sl.) u ovom trenutku jedno od ishodišta rasta e-tržišta. Iskorištavanjem autorskih djela mnogi međunarodni servisi i IT kompanije kreiraju svoje usluge koje nude krajnjim korisnicima. Pritom ostvaruju velike prihode i profite. Međutim, oni koji su te filmove, glazbu, slike i druga djela stvorili od tih prihoda dobivaju samo mrvice, nedovoljne za život i reinvestiranje u daljnji kreativni rad.

U sklopu navedenih rasprava, početkom ovog tjedna je u Odboru za pravna pitanja Europskog parlamenta provedena rasprava o izvješću gđe Julie Redae. Julia Reda članica je njemačke Piratske stranke, a podnijela je izvješće o temeljnoj europskoj Direktivi koja se odnosi na autorsko pravo u digitalnom svijetu – Direktivi o harmonizaciji određenih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informatičkom društvu. Izvješće gđe Reda zapravo je, pod krinkom brige za autore i opće dobro, uvredljiv napad na autore i prijetnja njihovom pravu da od vlastita rada žive. Netočnim tvrdnjama iznesenim u izvješću njihove članice, Piratska stranka zapravo pokušava znatno utjecati na europsku raspravu o autorskom pravu i osigurati kako bi isto u budućnosti bilo uređeno isključivo u komercijalnu korist internetskih operatera i pružatelja usluga.

Tako npr. gđa Reda ističe da hiperlikanje (slobodno slijeđenje poveznica s jednog izvora na drugi), kao temelj na kojem počiva korištenje interneta, treba biti jedno od izuzeća autorskog prava. Hiperlinkanje uistinu i jest jedno od temeljnih načela korištenja interneta, ali kazati da se tako nikad ne krše prava autora, zapravo znači ignorirati činjenicu da su neki sadržaji koji se tako dijele autorska djela, za korištenje kojih autor treba primiti naknadu. Osim toga, ona traži i da se državama članica onemogući uvođenje nakanda za štetu koja bi nastala za autore zbog različitih izuzeća od prava, a paralelno predlaže uvođenje novih izuzeća i ograničenja. To je kao da vas država iseli iz vašeg posjeda kako bi izgradila auto-cestu, a zauzvrat vam ne ponudi naknadu!

Nedvojbeno je cilj ograničiti već ionako sramotno niske honorare koji autori primaju od korištenja svojih djela putem interneta; ukinuti modele naknade za izuzeća zbog kojih autori trpe štetu te pod krinkom slobode stvoriti čitav niz novih izuzeća a kako se u slučajevima novih načina i oblika korištenja autorskih djela, autorima ne bi trebala plaćati naknada.

Izvješće gđe Redae u tijeku rasprave komentiralo je 11 europarlamentaraca, a većina ih je izrazila svoju zabrinutost sadržajem izvješća smatrajući da je gđa Reda umjesto evaluacije spomenute direktive u izvješću iznijela samo svoje prijedloge i buduća rješenja. Također istaknuli su da je u izvješću naglasak stavljen na korisnike autorskih djela (pružatelje usluga koji za ogromne profite iskorištavaju autorska djela, odvajajući tek ponekad za autore samo mrvice) i krajnje konzumente. Izvješće se trebalo odnositi na autore – osobe koje stvaraju kreativan sadržaj i na koje se autorsko pravo zapravo odnosi i koji od svojeg rada i u digitalnom okružju trebaju moći živjeti.

Očekivano, gđa Reda odmah je snažno uzvratila optuživši autorska društva da su glasno ustala protiv njezinih stavova te je na svojem blogu https://juliareda.eu/en/ objavila Poziv autorima da komentiraju njezino izvješće. Pritom, zasigurno u želji da razjedini autorsku frontu, sugerira da autorska društva i međunarodne autorske asocijacije ne djeluju u interesu samih autora. Kao naše članove i autore pozivamo Vas da se odazovete njezinu pozivu i na njezinu e-mail adresu julia.reda@ep.europa.eu pošaljete svoje stavove.

Na taj način spriječit ćemo da Julia Reda i Piratska stranka tako prikupe razmišljanja samo svojih sljedbenika te ih europskim institucijama predstave kao stavove samih autora, odnosno Vaše stavove. Vaše djelovanje sada je ključno.

U ovom trenutku za najvažnije je da i sami autori istaknu:

  • Autori kao i svi ostali građani imaju pravo od svojeg rada živjeti.
  • Trenutno se autorska djela iskorištvaju od strane velikih IT servisa i operatera koji na autorskim djelima zgrću ogromne profite, dok autorima ne plaćaju ili eventualno plaćaju izrazito niske naknade. Time su autori kao poduzetnici dovedeni u neravnopravni tržišni položaj spram tih kompanija.
  • Institucije trebaju osigurati autorima da od svojeg rada žive i zarađuju i na digitalnom tržištu.
  • Autorska društva omogućavaju autorima da svoja prava ostvaruju diljem svijeta, jasno artikuliraju interese autora te im pružaju pomoć i sigurnost, a u svjetlu digitalnog tržišta omogućavaju da ujedinjeno nastupaju pred moćnicima IT sektora.
  • Nedopustivo je da se kroz osmišljavanje novih izuzeća i ograničenja autorskog prava pokušava omogućiti daljnji razvoj IT servisa i operatera koji bi bio na štetu autora. 

Svoje stavove možete joj poslati na hrvatskom ili engleskom jeziku, a s obzirom na specifičnost pojmova evo i glavnih natuknica na engleskom jeziku:

  • The authors as well as all other citizens have the right to live of their work.
  • Currently, major IT services and operators are using the creative works at lowest cost possible and where possible without any remuneration to creators. In this way the authors as contractors are brought in unequal market position against these companies.
  • Institutions should ensure that authors can earn living of their work at the digital market.
  • Copyright Society enable authors to exercise their rights throughout the world, clearly articulate the interests of authors and provide them with assistance and safety. In the light of the digital market they enable authors to be united and have stronger position in nagotiations with powerfull IT sector.
  • It is unacceptable that the creation of new exceptions and limitations of copyright is the way to enable further parasitic development of IT services and operators at the sole expense of the authors.

Ukoliko imate vlastitih sugestija ili dodatnih pitanja vezanih uz ova događanja na području Europske unije, molimo svakako nam se obratite na press@hds.hr.