x

Pročitajte najnovije vijesti o djelovanju HDS ZAMP-a, zaštiti autorskih prava te vijesti iz svijeta glazbe.

Natječaj za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek

NATJEČAJ I UVJETI ZA DODJELU NAGRADE STJEPAN ŠULEK

ZA SKLADATELJSKO DJELO ZA 2013. GODINU

 

Temeljem Pravilnika o dodjeli Nagrade Stjepan Šulek, Upravni odbor Fonda Stjepan Šulek, donio je odluku o objavi natječaja za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za skladateljsko djelo za 2013. godinu.

 

1. Skladatelji, kandidati za nagradu moraju ispunjati slijedeće uvjete:

a) da su rođeni poslije 1976. godine;

b) da se natječu s jednom skladbom koja je prvi put javno izvedena ili snimljena (audio ili audio-video) u vremenu od 1. rujna 2011. do 31. kolovoza 2013. godine;

c) da su državljani Republike Hrvatske.

 

2. Kandidati se na natječaj mogu prijaviti sami, a mogu ih prijaviti i druge pravne ili fizičke osobe (ustanove, stručne udruge, pojedinci). U natječaju ne mogu sudjelovati skladatelji koji su već nagrađeni ovom nagradom. Za natječaj je potrebno:

a)      prijava (osobni podaci, adresa, telefon za kontakt, naziv skladbe, vrijeme i mjesto prve izvedbe, izvođači, trajanje); 

b)      partitura i audio snimka skladbe kojom kandidat sudjeluje u natječaju;

c)      dokaz o vremenu i mjestu prve javne izvedbe ili snimanja (koncertni program, potvrda ustanove i sl.);

d)     kratka pisana informacija o skladbi – do polovice tipkane stranice;

e)      životopis s opisom školovanja i umjetničkog rada (ne kraći od polovice tipkane stranice);

f)       dokaz o hrvatskom državljanstvu – fotokopija domovnice;

g)      dokaz o danu rođenja – fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih.

 

3. Prijava se šalje preporučeno na adresu:

Hrvatsko društvo skladatelja, Fond Stjepan Šulek – za nagradu,

10000 Zagreb, Berislavićeva 9/I, a može se i predati na istoj adresi.

ROK ZA PRIJAVU JE 31. LISTOPADA 2013.

 

4. Skupština Fonda Stjepan Šulek odluku će o nagradi donijeti na prijedlog stručnog žirija, a objavit će je do kraja prosinca 2013. godine. Nagrada, koja se sastoji od diplome i novčanog iznosa, uručit će se 16. siječnja 2014. u 12 sati u Hrvatskom društvu skladatelja. Dodatne se obavijesti mogu dobiti od tajnika Fonda Stjepan Šulek na tel. 01/231-9698, mob. 091/305-6664, e-mail: haris.nonveiller@h-1.hr ili u Hrvatskom društvu skladatelja.

 

Zagreb, 26. kolovoza 2013.                                                                Tajnik Fonda

                                                                                                            (Haris Nonveiller)

 

 

Nagrada Stjepan Šulek nosi ime hrvatskog skladatelja, dirigenta, violinista i pedagoga, svestranog glazbenika koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi dvadesetog stoljeća. Nagradu dodjeljuje Fond Stjepan Šulek od 1993. godine, a podjeljuje se godišnje naizmjenično jednom skladatelju odnosno jednom violinistu. Simbolički povezana s dvije značajne i Šulekovu srcu zacijelo najviše prirasle umjetničke djelatnosti, nagrada je priznanje mladima za umjetnička postignuća, ali i poticaj da ustraju na putu za koji su se opredijelili.

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.