x

Pročitajte najnovije vijesti o djelovanju HDS ZAMP-a, zaštiti autorskih prava te vijesti iz svijeta glazbe.

Prijava djela

Radi što točnijih obračuna autorskih naknada, svaki autor koji je HDS ZAMP-u dao svoju punomoć dužan je svoja djela prijaviti na propisanom obrascu, uz navođenje svih podataka koji utječu na pravilnu zaštitu autorskih prava i raspodjelu autorskih honorara, a posebice ima li i drugih nositelja prava na djelu koje prijavljuje.

TKO MOŽE PRIJAVITI GLAZBENO DJELO?

Glazbeno djelo u mogućnosti je prijaviti autor glazbe koji je prema Pravilniku o ostvarivanju autorskih imovinskih prava, dužan navesti ima li i drugih nositelja autorskih prava na djelu koje prijavljuje i sve podatke koji utječu na pravilnu zaštitu autorskih prava i raspodjelu autorskih naknada.

TKO MOŽE PRIJAVITI ARANŽERA (OBRAĐIVAČA) NA GLAZBENOM DJELU?

Aranžera (obrađivača) na glazbenom djelu u mogućnosti su prijaviti isključivo autori glazbe i jedino u tom slučaju, na osnovi prijave, aranžer može ostvarivati financijski udio na djelu. Ukoliko svi autori glazbe ne supotpišu prijavu djela, aranžer ima pravo samo na udio od dijela koji pripada autorima glazbe koji su ga prijavili. Ukoliko u prijavi, uz ime aranžera, skladatelj ne navede postotak koji aranžeru želi ustupiti, aranžer će automatski ostvariti 25% od skladateljskog udjela. Aranžera već navedenog na prijavi djela ne može se brisati s prijave bez njegove pisane suglasnosti.

Iznimno, aranžer može prijaviti obradu tradicionalnog djela ili obradu slobodnog djela (djela autora preminulog prije više od 70 godina).

PSEUDONIMI

Prilikom prijave djela autor može pored svoga građanskog imena upotrijebiti najviše dva pseudonima. No, kao pseudonim ne smije uzeti već postojeće građansko ime ili pseudonim nekog autora odnosno nositelja autorskog prava. Podatke o već postojećim pseudonimima svaki autor može provjeriti u HDS ZAMP-u.

Na prijavi djela, ukoliko djelo do datuma prijave nije objavljeno na izdanju, potrebno je ispisati prva 4 takta djela ili glavne teme odnosno, autor uz uredno popunjenu prijavu može priložiti ili kompletne note i tekst ili demo CD.

KATEGORIZACIJA

Glazbeno djelo kategorizira se u određenu vrstu ovisno o podacima navedenim u prijavi djela. Ukoliko djelo nije prijavljeno, HDS ZAMP ostvaruje zaštitu temeljem podataka kojima raspolaže.

Uredno popunjenu i potpisanu prijavu djela dostavite nam na adresu:
HDS ZAMP
Heinzelova 62a
10000 Zagreb

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.