Patrick Ager: "Autorska prava u EU – snaga 21. stoljeća"

Jedna od glavnih tema na MAKK-u bila je pozicija autorskog prava u 21. stoljeću. O tome je izlaganje održao glavni tajnik Europskog saveza skladatelja, Patrick Ager. Donosimo kratak intervju. 

Zbog čega opisujete autorsko pravo kao kreativnu snagu za 21. stoljeće?

Autorsko pravo je zakon koji garantira kreaciju umjetničkih djela. Važno je shvatiti kako je autor moralno središte i razlog postojanja ovog zakona. Sukladno tome, autor i prava koja mu se garantiraju, kroz desetljeća su stvorili lanac vrijednosti poznat kao europska kulturna baština, kao i potaknuli razvoj kreativnih industrija. To je rezultiralo s više od 8 milijuna poslova i oko 4,5% europskog BDP-a. To je kreativna snaga Europe za 21. stoljeće i autori su njen dio.

Što će biti glavni fokus autorskog prava u skoroj budućnosti?

 Očekuje nas daljnja harmonizacija autorskog prava unutar Europske unije. Početkom 2014. Europska komisija pokrenut će javne konzultacije u pogledu ove tematike. Jednom kada novi izbor EU parlamenta i Komisija krenu s radom, zaduženi povjerenici razmotrit će prijedloge koji će sigurno uključivati novu listu iznimki, koncept toga na što će se autorsko pravo odnositi, kao i prijedloge poboljšanja ugovornih odnosa autora i izvođača.

Koje su glavne aktivnosti Europskog saveza skladatelja u pogledu jačanja pozicije autorskog prava?

 Europski savez skladatelja provodi niz aktivnosti kako bi ojačao poziciju autorskog prava unutar pravnog okvira EU, kao i samih autora. Ovisno o tematici, naše aktivnosti uključuju organizaciju Autorske konferencije (Creators Conference), susrete s europskim povjerenicima i članovima parlamenta zaduženim za pitanje autorskog prava, sastavljanje novih prijedloga dokumenata koji se odnose na bolju funkcionalnost primjene autorskog prava, kao i organizaciju raznih koncerata i drugih događaja kojima se demonstrira kreativna snaga članova našeg Saveza. Također, blisko surađujemo s partnerima kao što su GESAC, CISAC, SAA, FERA itd. te razmjenjujemo informacije i iskustva vezano uz aktualnu tematiku

Patrick Ager diplomirao je političke znanosti na Bečkom sveučilištu. Magistrirao na King College London komparativni pregled autorskog prava u Velikoj Britaniji, SAD-u i EU. Radio u OSCE-u (Organizacija za europsku sigurnost i suradnju), Ministarstvu vanjskih poslova republike Austrije, a od 2010. glavni je tajnik Europskog saveza skladatelja.