Natječaj za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek

NATJEČAJ I UVJETI ZA DODJELU NAGRADE STJEPAN ŠULEK

ZA SKLADATELJSKO DJELO ZA 2013. GODINU

 

Temeljem Pravilnika o dodjeli Nagrade Stjepan Šulek, Upravni odbor Fonda Stjepan Šulek, donio je odluku o objavi natječaja za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za skladateljsko djelo za 2013. godinu.

 

1. Skladatelji, kandidati za nagradu moraju ispunjati slijedeće uvjete:

a) da su rođeni poslije 1976. godine;

b) da se natječu s jednom skladbom koja je prvi put javno izvedena ili snimljena (audio ili audio-video) u vremenu od 1. rujna 2011. do 31. kolovoza 2013. godine;

c) da su državljani Republike Hrvatske.

 

2. Kandidati se na natječaj mogu prijaviti sami, a mogu ih prijaviti i druge pravne ili fizičke osobe (ustanove, stručne udruge, pojedinci). U natječaju ne mogu sudjelovati skladatelji koji su već nagrađeni ovom nagradom. Za natječaj je potrebno:

a)      prijava (osobni podaci, adresa, telefon za kontakt, naziv skladbe, vrijeme i mjesto prve izvedbe, izvođači, trajanje); 

b)      partitura i audio snimka skladbe kojom kandidat sudjeluje u natječaju;

c)      dokaz o vremenu i mjestu prve javne izvedbe ili snimanja (koncertni program, potvrda ustanove i sl.);

d)     kratka pisana informacija o skladbi – do polovice tipkane stranice;

e)      životopis s opisom školovanja i umjetničkog rada (ne kraći od polovice tipkane stranice);

f)       dokaz o hrvatskom državljanstvu – fotokopija domovnice;

g)      dokaz o danu rođenja – fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih.

 

3. Prijava se šalje preporučeno na adresu:

Hrvatsko društvo skladatelja, Fond Stjepan Šulek – za nagradu,

10000 Zagreb, Berislavićeva 9/I, a može se i predati na istoj adresi.

ROK ZA PRIJAVU JE 31. LISTOPADA 2013.

 

4. Skupština Fonda Stjepan Šulek odluku će o nagradi donijeti na prijedlog stručnog žirija, a objavit će je do kraja prosinca 2013. godine. Nagrada, koja se sastoji od diplome i novčanog iznosa, uručit će se 16. siječnja 2014. u 12 sati u Hrvatskom društvu skladatelja. Dodatne se obavijesti mogu dobiti od tajnika Fonda Stjepan Šulek na tel. 01/231-9698, mob. 091/305-6664, e-mail: haris.nonveiller@h-1.hr ili u Hrvatskom društvu skladatelja.

 

Zagreb, 26. kolovoza 2013.                                                                Tajnik Fonda

                                                                                                            (Haris Nonveiller)

 

 

Nagrada Stjepan Šulek nosi ime hrvatskog skladatelja, dirigenta, violinista i pedagoga, svestranog glazbenika koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi dvadesetog stoljeća. Nagradu dodjeljuje Fond Stjepan Šulek od 1993. godine, a podjeljuje se godišnje naizmjenično jednom skladatelju odnosno jednom violinistu. Simbolički povezana s dvije značajne i Šulekovu srcu zacijelo najviše prirasle umjetničke djelatnosti, nagrada je priznanje mladima za umjetnička postignuća, ali i poticaj da ustraju na putu za koji su se opredijelili.