Dorotea Pavlinić dobitnica HDS-ove stipendije „Rudolf i Margita Matz“

Temeljem želje izražene u oporuci i rješenja o nasljeđivanju, Hrvatsko društvo skladatelja (dalje: HDS) raspolaže sredstvima od tantijema skladatelja Rudolfa Matza i supruge, pijanistice Margite Matz.

Na Natječaj za stimulaciju stvaralaštva mladih skladatelja iz sredstava fonda “Rudolf i Margita Matz” koji je bio raspisan 9. siječnja 2023. i otvoren do 27. siječnja 2023. godine u propisanom roku pristiglo je 5 prijava.

Tročlano stručno povjerenstvo koje su činili Sanda Majurec, Tibor Szirovicza i akademik Zoran Juranić (predsjednik)  pregledalo je sve materijale i zamolbe koje su pristigle za Natječaj i zauzelo stajalište da se s obzirom na kvalitetu pristiglih prijava iznos sredstava koja se mogu dodijeliti ovim Natječajem u 2023. godini u iznosu od 2.700,00 EUR dodijeli samo jednom kandidatu, jer smatra da će se jedino na takav način moći ostvariti cilj i svrha raspisanog Natječaja, a to je poduprijeti i promovirati glazbeno stvaralaštvo iznimno talentiranom mladom autoru na njegovom putu i odluci u odabiru poziva profesionalnog skladatelja. Dodjeljivanjem stimulacije moći će realizirati i zaokružiti projekte predložene u svojoj zamolbi uključujući i nastavak školovanja i usavršavanja.

Stručno povjerenstvo je razmatrajući sve pristigle zamolbe, nakon duge i opširne diskusije ustvrdilo da su priloženi radovi Dorotee Pavlinić najcjelovitiji i najbogatiji u svom obimu i izričaju, te da njezino stvaralaštvo pokazuje najviše potencijala u daljnjem razvoju, pa je slijedom gore navedenog odlučilo dodijeliti joj stimulaciju u iznosu od 2.700,00 EUR.

S obzirom da se na natječaj javilo i drugih mladih autora gotovo podjednake kvalitete, Stručno povjerenstvo je zaključilo da treba pozvati kandidate koji ove godine nisu dobili stimulaciju da se svakako prijave iduće godine.

Izvor: HDS

Rudolf i Margita
Foto "Tonka", Zagreb, oko 1935.