Rezultati natječaja Internacional

Na Natječaj Internacional HDS-a za potporu produkcije hrvatske glazbe u inozemstvu u 2023. godini, koji je bio raspisan 6. prosinca 2022. i otvoren do 23. prosinca 2022., u propisanom roku pristiglo je 12 prijava.

Stručno povjerenstvo Natječaja djelovalo je u sastavu: Ivan Josip Skender, Miron Hauser i Miroslav Buljan (predsjednik), uz podršku stručne službe Hrvatskog društva skladatelja.

Sukladno propozicijama Pravilnika za evaluaciju pristiglih projekata i vrednovanja prilikom odabira su posebno uzeti u obzir slijedeći parametri:
– profesionalnost i vjerodostojnost projekta u međunarodnom i globalnom kontekstu
– umjetnički doseg, organizacijsko i financijsko obrazloženje predloženog projekta
– dosadašnji dosezi, ugled i značaj te realna prezentacija i plasman projekta na međunarodnoj glazbenoj sceni i tržištu.

Nakon detaljnog pregleda svih prijava i rasprave, povjerenstvo je preporučilo da se ove godine sredstva Natječaja ne dodijele.

Svoju odluku povjerenstvo je obrazložilo zaključkom da unatoč umjetničkoj relevantnosti prijavitelja, njihovim kvalitetnim umjetničkim idejama, kao i raznolikosti prijavljenih projekata, same prijave nisu bile pripremljene, razrađene i prezentirane na adekvatan način koji bi nedvojbeno uvjerio komisiju u potencijal ispunjavanja glavnih ciljeva Natječaja, odnosno zadovoljavanja svih njegovih parametara.

Izvor: Rezultati natječaja Internacional | HDS