Obavijest o UREDOVNOM VREMENU za stranke u petak 17.3.2023.

 

ZBOG NAJAVLJENIH RADOVA ELEKTRE

UREDOVNO RADNO VRIJEME (ZA STRANKE)

 U PETAK 17.3.2023., 

 IZNIMNO ĆE BITI

OD 12:00 DO 15:00 SATI.

HVALA NA RAZUMIJEVANJU!

HDS ZAMP