Poštena naknada na digitalnom tržištu za europske autore još je tek daleko obećanje

Europski savez skladatelja i tekstopisaca ECSA, kojeg je i HDS član, objavio je osvrt na Konferenciju o implementaciji europske Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu koju je prošli mjesec organizirao u suradnji s europskim udruženjima književnika, redatelja i scenarista. Glavno pitanje kojim se konferencija bavila, godinu dana nakon isteka roka za implementaciju spomenute direktive, jest što ona zapravo donosi autorima i što znači za dosadašnju nepoštenu ugovornu praksu?
Spomenuta Direktiva u nacionalna zakonodavstva sporo se implementira pa je i „primjerena i razmjerna naknada“ za europske autore još je tek daleko obećanje. Konferenciju je otvorila predsjednica Vijeća europskih pisaca Nina George koja je kroz svoje osobno iskustvo opisala nezavidan položaj u kojem se danas autori nalaze kada je riječ o digitalnom tržištu.
Panel rasprave na konferenciji bavile su se trenutačnim prijenosom članaka 18. do 23. Direktive EU-a o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu iz 2019. u nacionalna zakonodavstva zemalja – članica. Govornici su u raspravi posebno govorili o nepoštenim ugovornim praksama na digitalnom tržištu za autore djela, kolektivnom ugovaranju naknada, jednokratnom otkupu i važnosti snažnih autorskih udruženja u borbi za prava autora.
Izneseni su i konkretni prijedlozi koraka za poboljšanje ugovornog položaja autora i sprječavanje ugovora o otkupu.

ECSA-in osvrt na konferenciju pročitajte ovdje.