Vraćamo se potpunoj obradi podatka o svim emitiranjima na svim postajama

Poštovani autori i nositelji prava,
drago nam je obavijestiti vas da se u 2022. godini vraćamo obradi cjelokupnog emitiranja svih programa svih lokalnih radijskih i televizijskih postaja. Pozitivni pomaci u poslovanju koje je donijelo jenjavanje COVID-19 pandemije, omogućuju nam da autorske honorare za mala prava (u reparticijskom razredu Generalnih korisnika - 330) za 2022. godinu ponovno obračunavamo bez uzorkovanja postaja i njihova programa.

Podsjećamo da smo isti način – obrada svih podataka o svim emitiranjima na svim postajama - već bili uveli i primjenjivali za 2019. godinu. Prema našim informacijama, bili smo prvo i jedino europsko autorsko društvo koje je obrađivalo potpune podatke o svim emitiranjima na svim postajama.

No, nakon početka pandemije 2020. godine, u situaciji naglog pada prihoda i nužnih prilagodbi poslovanja službe HDS ZAMP (otpuštanje dijela djelatnika, rad preostalih djelatnika od kuće, smanjena mogućnost pravodobne obrade velike količine podataka iz razreda 330 uz istodobno povećanje obrade podataka vezanih za honorare od digitalnih servisa itd.) bili smo primorani vratiti se uzorkovanju. Temeljem rezultata analize troškova i isplativosti prethodno prihvaćenih na Autorsko-pravnom odboru, Skupština predstavnika HDS-a donijela je u srpnju 2020. godine jednoglasnu odluku o privremenom povratku na sustav uzorkovanja programa radijskih i televizijskih postaja u reparticijskom razredu Generalnih korisnika.
Budući da se negativni efekti pandemije nisu bitno umanjili ni tijekom 2021. godine, ista je odluka produženo primijenjena i za obračune koji su se odnosili na tu godinu.

No, istekom 2021. godine i temeljem nove analize troškova i isplativosti, Društvo je donijelo odluku o ponovnom uvođenju sustava potpune obrade podataka svih postaja od 01.01.2022. godine te će prvi honorari temeljem takvog obračuna za prvu polovicu 2022. godine, biti isplaćeni u prosincu ove godine.

Napominjemo i da su ranije analize pokazale da je naše uzorkovanje programa bilo dobro strukturirano te da je njegov utjecaj na pojedinačne honorare bio minimalan, odnosno u razini statističke pogreške. Stoga zbog njegova ukidanja ne očekujemo značajnije promjene u pojedinačnim honorarima članova. No obračun po obradi cjelokupnog emitiranja svih programa svih postaja svakako šalje poruku o učinkovitosti našeg rada, omogućava nam da zadržimo poziciju među vodećim društvima šire regije te da vama, našim članovima, pružimo kvalitetniju uslugu.