Obnova europskog gospodarstva kroz kulturne i kreativne industrije

Na nedavnoj konferenciji „Obnova Europe kulturom – gdje smo?“ toj su inicijativi uz kreativce potporu dali i mnogi europski dužnosnici i predstavnici država članica, među kojima i naša ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i ministar financija Zdravko Marić, te pozvali na ambiciozne politike i financijsku potporu kulturnim i kreativnim industrijama.

Inicijativu „Obnova Europe kulturom“ pokrenulo je Europsko udruženje autorskih društava GESAC, čiji je član i HDS ZAMP, a ona se zalaže za prepoznavanje kulturnih i kreativnih industrija kao gospodarskog sektora na koji bi EU trebala staviti fokus u gospodarskom oporavku. Inicijativa ima sve veću potporu u Brusselesu i zemljama članicama kao i u Hrvatskoj. Naime, prije pandemije COVID-19 ovaj gospodarski sektor predstavljao je 4,4% BDP-a EU, bio vodeći sektor s obzirom na zaposlenost i otvaranje novih radnih mjesta, a rastao je brže od prosjeka EU. Inicijativa „Obnova Europe kulturom“ stoga traži masovno javno financiranje i promicanje privatnih ulaganja, čvrst pravni okvir za stvaranje uvjeta potrebnih za revitalizaciju kreativne ekonomije i osiguravanje njezina dugoročnog rasta te iskorištavanje snage KKI i individualnih kreativnih talenata za pokretanje društvenog napretka.

Preliminarni rezultati studije Ekonomskog instituta Zagreb o kulturnim i kreativnim industrijama u Hrvatskoj također ukazuju na njihovu snagu i otpornost kao i mogućnost brzog oporavka s prelijevajućim efektom na druge grane gospodarstva. Stoga i raduje da je u potpori ovome sektoru Hrvatska svijetli primjer u EU, te da kulturni i kreativni sektor na razini EU ima potporu hrvatskih dužnosnika.

Pod pokroviteljstvom pionira elektronske glazbe Jean-Michela Jarrea, u raspravi na posebnom online događaju sudjelovali su predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli, europski povjerenici Thierry Breton i Mariya Gabriel, zastupnici u Europskom parlamentu te ministri država, među kojima je i ministrica kulture i medija RH, Nina Obuljen Koržinek, te stručnjaci iz kulturnog sektora. Fokus je bio na utvrđivanju stanja te predstavljanju vizije za budućnost kroz ponovno otvaranje kulturnih prostora i poduzeća, oporavku sektora i uspostavljanju ravnoteže digitalnog tržišta.

Konferencija je održana u vrijeme kada zakonodavci EU-a rade na propisima koji bi trebali unijeti više pravednosti na jedinstveno digitalno tržište, a države članice počinju provoditi svoje nacionalne planove oporavka, boreći se paralelno s novim valovima pandemije.

VIDEO GESAC