Stoji li EU iza svojih građana i svojih temeljnih vrijednosti?

Pregovori o Direktivi o autorskim pravima ulaze u svoju završnu i vrlo kritičnu fazu. Tim je povodom asocijacija društava autora GESAC, koja predstavlja više od milijun kreativaca iz svih sektora EU i EEA, pa i hrvatske članove HDS-a, još jednom izrazila snažnu potporu ovoj Direktivi nužnoj za budućnost autora i kreativaca:

„Direktiva u cjelini - a posebno odredbe u članku 13 – napokon stvaraju, već dugo vremena za kreativce potrebne, uvjete za kakvu-takvu ravnopravnu poziciju na on-line tržištu. Također, ona se bavi nepoštenim "prijenosom vrijednosti" koji pogoduje tehnološkim divovima koji ne poštuju prava autora te potiče i europsko stvaranje, inovacije i ulaganja. Sadašnji tekst je kompromis koji ide u pravom smjeru, no i on se u određenim dijelovima može i treba poboljšati.

Bez ove Direktive, autori i kreativci će u cijelosti biti lišeni bilo kakve mogućnosti da za korištenje djela na on-line tržištu ugovore pravednu naknadu. Tržište će u potpunosti biti vođeno komercijalnim interesima velikih tehnoloških divova koji na djelima kreativaca grade svoja ogromna financijska carstva, bez da pritom kreativce pošteno plate. To bi bio apsolutni neuspjeh europske politike i funkcioniranja naše demokracije. Takav razvoj situacije mogao bi se isključivo tumačiti kao potvrda uspjeha manipulativnih praksi tehnoloških divova koji odbijaju bilo kakva pravila ili nadzor.“

Krajnje je vrijeme da se danas u tijelu COREPER Vijeća Europske unije usvoji sporazum o Direktivi, u sklopu Trijaloga koji bi se trebao nastaviti početkom sljedećeg tjedna. Tako bi se poslala prava poruka europskim građanima: EU stoji iza svojih građana i svojih temeljnih vrijednosti!

Glavni direktor Službe ZAMP Hrvatskog društva skladatelja Nenad Marčec ovim je povodom izjavio:"Autorska društva predstavljaju osobe, kreativce, autore djela koji su na samom izvorištu i kulturnih i kreativnih industrija i digitalnog tržišta, jer upravo na njihovu radu i djelima spomenuti počivaju. Sva takva europska društva, pa i naše, još uvijek u Direktivi vide dobar kompromis. Njezin sadašnji tekst predstavlja pomak ka dobrom rješenju, koje bi napokon omogućilo rješavanje problema prijenosa vrijednosti i uspostave dobrog balansa na digitalnom tržištu. Time bi se osigurao i daljnji razvoj tog tržišta. Važno je ne zaboraviti da su na izvorištu svega ljudi – autori s imenom i prezimenom -  i njima osigurati da mogu i dalje stvarati i od svojeg kreativnog rada živjeti. Postojeći prijedlog Direktive upravo ide u smjeru osiguravanja pozicije autora u odnosu na sve -  internetske platforme, izdavače, producente i ostale -  koji svoje poslovne modele grade na njihovim djelima".

Vjerujemo da će temeljita politička prosudba i osjećaj pravednosti kod predstavnika hrvatskih građana pri europskim institucijama prevladati, te do kraja dovesti zadnju fazu ovog dugog  procesa. 

Više informacija o važnosti Direktive i čl. 13 potražite na www.clanak13.org