Ako vam ne smeta djelomična golotinja, pogledajte ovaj film

CISAC, Međunarodna konfederacija društava autora i skladatelja i GESAC, europsko udruženje društava autora i skladatelja, danas su objavili humorističan video, kako bi poslali vrlo ozbiljnu poruku zastupnicima Europskog parlamenta: "12. rujna ustanite za kreativce!".

12. je rujan ključan dan za europske kreativce, ali i kreativce cijelog svijeta. To je dan kada Europski parlament glasa o Direktivi o autorskim pravima, čije će donošenje imati bitne posljedice za prava svih kreativaca čiji se kreativni sadržaj dijeli u digitalnom svijetu. 

#EuropeForCreators

https://www.europeforcreators.eu/