Uskoro ponovno autorske naknade iz BiH

Nakon nekoliko godina tijekom kojih naši autori i nositelji prava na glazbena djela nisu dobivali autorske naknade iz BIH, stiže dobra vijest: služba Zaštite autorskih muzičkih prava Hrvatskog društva skladatelja (HDS ZAMP) i Asocijacija muzičkih stvaralaca (AMUS) iz Sarajeva zaključili su na sastanku u Zagrebu recipročni ugovor o zastupanju između dviju kolektivnih organizacija za zaštitu glazbenih autorskih prava.

Do zastoja u isplati došlo je zbog odluke Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo BiH da licencu za kolektivno ostvarivanje prava dodijeli AMUS-u (Asocijacija Muzičkih Stvaralaca) umjesto dotadašnjem nositelju licence Sine Qua Non-u.

AMUS je od sada zadužen da na teritoriju BiH ostvaruje naknade za autore i nositelje prava koje zastupa HDS ZAMP te proslijedi ih HDS ZAMP-u. ZAMP će to isto raditi za AMUS-ove članove na teritoriju RH. Zaštita i ostvarivanje prava odnosi se na svako korištenje autorskih djela, bilo da je riječ o živoj izvedbi ili emitiranju glazbenih djela putem radija odnosno televizije. Ugovorom je regulirano pitanje prikupljanja i raspodjele međusobno prikupljenih naknada od 1. siječnja 2014. nadalje.

U ime HDS ZAMP-a potpisnik ugovora je glavni direktor Nenad Marčec, a za AMUS generalna direktorica Stručne službe Lejla Trnčić. Oboje su izrazili nadu u uspješnu buduću suradnju, a Nenad Marčec je istaknuo kako se nada da će se platni promet između dviju udruga uspostaviti do lipnja 2016, nakon čega će krenuti i isplate zaostalih naknada autorima.

Recipročnim ugovorima s više od 60 sestrinskih udruženja u svijetu, HDS ZAMP štiti tzv. mala i mehanička prava hrvatskih autora i nositelja prava u gotovo 130 zemalja svijeta. Zahvaljujući tome je u 2014. godini od stranih društava proslijedio 5,7 milijuna kuna na račune 2.900 svojih članova čija su djela izvođena u inozemstvu.