Baza autora

Povratak
Naziv djela
Nastanak
Trajanje
Jalta, Jalta - Zelena livada
1970
00:02:10