x

Danas na Internetu velike patforme iskorištavaju nejasnoću trenutnih propisa te na autorskim djelima (tzv. sadržaju) grade svoja velika financijska carstva. Ovaj pojava naziva se prijenosom vrijednosti jer vrijednost od iskorištavanja autorskih djela platforme zadržavaju za sebe, umjesto da je dijele s onima čija djela koriste.

Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu

Može li se kršenjem prava autora u EU očuvati sloboda govora i izražavanja ili je ipak riječ o borbi za očuvanje moćnih financijskih carstava uglavnom američkih tehnoloških giganta poput YouTuba, Facebooka i ostalih a na uštrb autora i onih servisa koji žele legalno razvijati svoju ponudu? Može li se ne rješavanjem nepravedne tržišne utakmice koja ide samo na ruku velikih doći do jedinstvenog, otvorenog i poštenog Interneta i jedinstvenog digitalnog tržišta EU?

Informirajte se, proučite o čemu se radi i uključite se u stvaranje otvorenog, slobodnog ali i poštenijeg Interneta


Informativne brošure i materijali:

Kreativna digitalna budućnost

Što donosi Direktiva?

Što to stvarno znači za slobodu izražavanja?

Uz Direktivu koristite memove i mash-up još slobodnije

Direktiva ZA poticanje malog i srednjeg poduzetništva na digitalnom tržištu

Jutarnji list: prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković o Direktivi

Kreativna Europa se pokrenula i ustala u obranu svojih prava i svoje kulture. Temeljno je ljudsko pravo ono na život od vlastita rada, kreativci na Internetu to pravo nemaju. Zašto? 

Hrvatsko društvo skladatelja Državni zavod za intelektualno vlasništvo Stop krivotvorinama International Confederation of Societies of Authors and Composers

Vaš Internet preglednik je zastario! Preuzmite novi ili instalirajte Google Chrome Frame.