Prijenos vrijednosti na Internetu

• Internet platforme primarno se temelje na sadržajima koje su prenijeli korisnici, ili na združivanju već postojećih sadržaja (tzv. agregacija). Prečesto se događa da ne osiguraju nikakvu ili tek neznatnu naknadu autorima tih sadržaja.

• Ovo je stvorilo ‘prijenos vrijednosti’, s obzirom da je korist od kreativnih autorskih djela time zadržala platforma, te ona nije pripala autorima.

• Prijenos vrijednosti stvorio je neučinkovito i nepravedno tržište i prijeti dugoročno naštetiti kulturnim i kreativnim sektorima EU kao i uspjehu jedinstvenog digitalnog tržišta. 

Opširnije o problemu prijenosa vrijednosti i zašto ga je nužno riješiti kako bi se očuvale kulturne i kreativne industrije ali i malo i srednje poduzetništvo na digitalnom tržištu