Uključite se u kampanju

Uključite se kao autor u našu akciju "Glas autora" i pomozite nam u edukaciji onih koji bez Vaše dozvole - odobrenja HDS ZAMP-a, javno koriste vaša glazbena djela. Jeste li znali da je javno korištenje glazbenih djela bez odobrenja također oblik piratstva - tzv. sivo piratstvo koje prvenstveno šteti Vama - autorima? Neplaćanje naknada (dakle sivo piratstvo) umanjuje ukupno prikupljena sredstva iz kojih se isplaćuju autorski honorari.

Kako bi što bolje i kvalitetnije ostvario Vaša prava i povećao Vaše autorske honorare, HDS ZAMP koristi sva raspoloživa pravna sredstva.

HDS-ZAMP je pokrenuo i radijsku kampanju imena "Glas autora" gdje upravo autori govore o potrebi zaštite i poštivanja autorskog prava kao temeljnog uvjeta ne samo za vlastitu materijalnu egzistenciju, već kao temeljnog uvjeta za daljnje stvaranje glazbe i glazbenu kreativnost. Radijska kampanja odvija se na gotovo svim lokalnim radio-postajama diljem Hrvatske, a sve autore koji misle da svojim afirmativnim izjavama u korist poštivanja autorskog prava, mogu educirati javnost o autorskopravnoj zaštiti pozivamo da se jave u HDS-ZAMP osobno ili preko ovih stranica, kako bi i njihova izjava postala dijelom kampanje.

Naša borba za Vaša prava i Vaše honorare svake godine pokazuje rezultate i sve je manje onih koji glazbu koriste ilegalno, a prikupljena masa autorskih naknada koje idu za raspodjelu Vaših honorara sve je veća. Međutim, brzi tempo razvoja tehnologija stalno omogućuje nove načine korištenja glazbenih djela i tako nam nameće sve brži tempo prilagodbe poslovanja, ali upravo i ovo edukacijsko djelovanje.

Potreban nam je i Vaš glas. Danas tehnologije omogućavaju da se glazba koristi gotovo na svim mjestima i u svakom trenutku. Zato danas ljudi više-manje glazbu uzimaju zdravo za gotovo, kao nešto što je jednostavno uvijek prisutno. Pritom, nažalost, ne razmišljaju da ste Vi u stvaranje te glazbe uložili svoj talent, trud, znanje, ideje i vrijeme. Zato i na autorskopravnu zaštitu, koja Vama omogućava prihode i time stvaranje novih djela, nerijetko gledaju kao na nešto nikome važno pa zato i nepotrebno. Upravo zato Vi sami javno morate reći da su glazbena djela Vaša djela i da je njihovo stvaranje ono čime se bavite i od čega živite, kao i da Vam upravo jedino autorskopravna zaštita omogućava da od vlastita rada i živite.

Uključite se i Vi u našu kampanju "Glas autora". Vaše izjave i fotografije objaviti ćemo na našim stranicama i koristiti u medijima i promotivnim materijalima. Tako ćete i Vi djelovati na povećanje ukupno prikupljenih naknada iz kojih se dijele autorski honorari.