Honorari iz inozemstva

Recipročnim ugovorima sa sestrinskim društvima u inozemstvu HDS ZAMP hrvatske autore kolektivno štiti i u svim zemljama svijeta. Naime, ta društva u svojim matičnim zemljama prikupljaju i naknade za djela hrvatskih autora koja se izdaju na nosačima zvuka ili izvode u toj zemlji te nam prosljeđuju prikupljene naknade.

HDS ZAMP ulaže i dodatne napore kako bi osigurao što bolju evidenciju vaših izvedbi u inozemstvu i isplatu honorara koji vam pripada. No, u sastavljanju što kvalitetnijih ciljanih zahtjeva pojedinim društvima u svijetu uvijek je dobrodošla i vaša pomoć i suradnja.

Što možete učiniti?

  • U tekućoj godini izvijestite nas o onim izdanjima ili izvedbama u inozemstvu za koje imate relevantne podatke. Dakle, ukoliko imate saznanja o izvedbama ili emitiranju vaših djela u inozemstvu, ispunite obrazac obavijesti o javnoj izvedbi/emitiranju djela u inozemstvu i pošaljite ga na našu adresu.
  • Također, ukoliko imate informacije u izdanju nosača zvuka u inozemstvu na kojima je i neko vaše djelo, obavijestite nas o tome putem obrasca Obavijesti o izdanju nosača zvuka.
  • Bitno je da na obrascima dostavite što više točnih podataka (ukoliko je riječ o npr. koncertu obavezno dostavite podatke o imenu grada i države te točnom mjestu i vremenu održavanja koncerta kao i nazivu organizatora koncerta), kako bi HDS ZAMP mogao sastaviti što kvalitetniji zahtjev prema određenom sestrinskom društvu u inozemstvu.
  • Naravno, to je izuzetno važno jer inozemna društva - kao i HDS ZAMP - ne mogu temeljem nepotpunih podataka evidentirati izvedbu, obračunati naknadu i zatražiti naplatu te ukoliko nemamo sve potrebne podatke postoji mogućnost da nam sestrinsko društvo odgovori da im poslani podaci nisu dovoljni za lociranje i evidentiranje tog događaja ili izdanja.